Вече трета седмица живеещите в блока на бившата Академия за обществени науки са без електрозахранване и без асансьор. Те останаха без ток заради натрупан дълг от 48 000 лева. Задължения, които се водят на фирма, чийто собственик е неоткриваем.

Вижте и още в прякото включване на репортера ни Виолета Никифорова.

Русе

През това време част от семействата напуснаха призрачната сграда и потърсиха подслон при роднини. Други са обявили жилищата си за продан на цени, по-ниски от пазарните. Една малка част от собствениците са останали в апартаментите, защото просто няма къде да отидат. Междувременно злосторници посегнаха и откраднаха захранващия електрически кабел на блока.

Откакто е спрял токът, изнесох се също при мои близки и роднини. Жилището ми стои тук заключено и се притесняваме все пак. Не съм само аз. Стоим тука на студено. Празници наближават. Къде да отидем?
Всички само се присмиват. Всеки казва: Добре, че не купих там...Ние сме тук като забравени.

Потърпевшите от този заплетен казус продължават да настояват предприемачът Явор Блъсков да бъде издирен с полиция и да бъде заставен да си плати дълговете към енергото. Докато това стане, професионалният домоуправител Цветелин Цонев води преговори с дружеството „Енерго про" за разсрочване на дълга. Той е свикал общо събрание с едно конкретно предложение.

Цветелин Цонев-професионален домоуправител: Собственици да встъпят в дълга - солидарно с имотите си. Ако няма плащане, да отговарят с имотите си... Колкото повече, толкова по-добре.

Хората от блока не са загубили надежда, че ситуацията със спрения ток ще бъде разрешена. Преди години те отново са имали същия проблем. Все пак не крият, че ако кризата се задълбочи, могат да преминат към блокада на главния път, който е пред сградата.


След излъчване на репортажа получихме становище на електроразпрeделителното дружество. В него се казва, че от „Енерго про“ са изразили готовност да се срещнат със собственици на имоти в сградата на АОНСУ в Русе и да присъстват на общото събрание, за което са уведомили професионалния домоуправител, но от негова страна такава среща е била отклонена за след общото събрание.

От дружеството уточняват, че обезпечение под формата на ипотека и залози от страната на компанията не са искани. Те допълват, че в последните разговори с компанията домоуправителят Цветелин Цонев е поискал дългът да бъде разсрочен, като е предложил частично изплащане. Уточняват, че в такива ситуации практика на „Енерго про“ е да предлага споразумение за разсрочване, покриващо целия дълг.

От дружеството декларират също, че през последните месеци фактурираните суми за ползваната електроенергия не са заплащани в пълен размер от титуляря на партидата фирма „Рали 2003" или от представител на етажната собственост, в резултат на което дългът е нараснал до 51 хиляди лева.