Работата на Търговския регистър трябва да бъде възобновена поетапно от днес след техническия проблем, който срина системата в края на миналата седмица.

Ще могат да се правят справки за актуалното състояние на фирмите, но все още не работи регистърът на юридическите лица с нестопанска цел. Възможни ще бъдат само електронните справки.

Според Агенцията по вписванията, сривът се дължи не на хакерска атака, а на технически проблем.