Три български региона са с най-ниска продължителност на живота в Европейския съюз, следвани от един румънски и един унгарски регион. Това сочат данните на Евростат за различията в средната продължителност на живота през 2016 г. в Евросъюза, по региони. 81 години - толкова според статистиката е била средната продължителност на живота в Европейския съюз през 2016 г.

© БНТ

В България хората живеят с 6 години и 3 месеца по-малко, което нарежда страната ни в дъното на класацията по продължителност на живота. Най-кратко живеят хората в Северозападния - 73 години и 3 месеца, в Югозападния - 74 години и 4 месеца и в Северния Централен регион също толкова.

У нас, най-нисък процент на застаряващо население е регистриран в София град - 17% и в област Варна - с процент повече.

Най-много са хората над 65 години в област Видин - 29%, следвани от Габрово, с процент по малко. В Кюстендил и Ловеч застаряващото население е 26%.

Със средна продължителност на живота от 74 години и 9 месеца, България е с най-нисък показател и сред съседните балкански страни.

Най-дълго, оказва се, живеят испанците и италианците. В Евросъюза жените живеят повече от мъжете, в повечето случаи разликата е от 3 до 5 години, сочат данните в европейската статистика.