Сигнал за нарушени детски права и отглеждане в лоши битови условия принудиха социалните служби в столичния район "Връбница" да настанят три деца в приемни семейства. Семейството е познато на институциите още от 2013-та година. До конкретната мярка се стига след поредица от срещи и посещения в дома на проблемното семейство.

Боклук, угарки от цигари, остри предмети из цялата стая и разпръснати лекарства по масата. Такава била атмосферата, когато социалните влизат в бивш хранителен магазин, който сега е дом на семейството.

Лина Колева, психолог: Децата бяха мръсни, със сплъстени коси, миризмата вътре във въпросното помещение задушаваща и много силна. Едното от децата, бебето в семейството, спеше без спално бельо, спеше в повърнато и цялото затрупано със стари одеала. Аз се ориентирах, че там има дете, единствено по крачето, което се подаваше отвън.

Децата са оставяни често без надзор. Разговори със семейството са водени многократно - да поддържат хигиена, да гледат децата в нормални условия. Семейството обаче не желае да ползва социални услуги. Отказва и подкрепа. При срещите се стигало дори и до физическа саморазправа. Поради невъзможността да бъдат настанени заедно, децата са разделени в две приемни семейства.

Антоанета Донева, началник на отдел "Закрила на детето", ДСП "Връбница": Децата бяха спокойни и изненадващото за мен за първи път наистина в практиката си видях деца, които са щастливи. Щастливи за това, че някой им обръща внимание, установяват контакт много лесно, без всякаква съпротива, радват се на подадена храна и играчка.

От както е познато на социалните, семейството често сменя местоработата и адреса си. От отдел Закрила на детето работят върху подобряване на условията, за да може децата да се върнат отново в семейството.