Три нови социални центъра за обществена подкрепа на деца с увреждания и семействата им ще има в Благоевград. За изграждането им са инвестирани над 1 100 000 лева по оперативна програма „Региони в растеж". Капацитетът им е 280 места.

Благоевград

Част от сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа, е напълно обновена и с модерно оборудване, така че децата и техните семейства да получават социални услуги.

Мила Соколова - ръководител на проекта „Социална инфраструктура за услуги за деца": Ние сме направили зали за индивидуална, групова работа, психосензорни зали, възможност за хранене, възможност за почивка.

За да бъдат осигурени средства за извършване на новите социални услуги Община Благоевград ще кандидатства по програмата „Развитие на човешките ресурси". Парите ще бъдат използвани за наемане на квалифициран персонал и закупуване на специализирани автомобили.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Това финансиране е предвидено да продължи до 2023 г., след което тези услуги е предвидено да бъдат поети като финансиране от държавата като държавно делегирани дейности.