Не се предвижда повишение на данъците с изключение на акциза за цигарите, съобщи финансовият министър на днешното заседание на тристранния съвет.

Социалните партньори обсъдиха днес и идеята на финансовото министерство наследниците на починали да подават данъчни декларации за доходите на покойника. По темата министър Владислав Горанов изтъкна, че предложението не е безспорно и предстои да бъде доработено.

От НАП уточниха за БНТ, че ако данъците на починалите са внесени приживе, техните близки не са длъжни да подават допълнителна декларация.

Според сега действащото фискално законодателство пенсиите у нас са освободени от данъци, поради което не се налага тези доходи да бъде декларирани от близките на починалите. Не така стои въпросът обаче, ако човекът е имал друг тип приходи, като наеми, хонорари, финансови или материални активи от някакъв тип бизнес дейност.

Росен Бъчваров: Вариантите са два - или да се прави ревизия на наследниците, което е още по-абсурдно от житейска гледна точка, но не и от юридическа, или другият вариант е, когато НАП предостави цялата налична информация, с която разполага за дохода, наследниците да подадат данъчна декларация. Но нека да не забравяме, че тук има и два математически избора - данъчната декларация може да съдържа данък за внасяне, но и данък за възстановяване.

Според статистиката на НАП само около три-четири хиляди души попадат в обхвата на новото изискване за деклариране на доходите на починалите от техните наследници.

А според анализаторите няма логика наследниците да декларират доходи на починали свои близки, след като в НАП могат и сами да извършат тази калкулация.

Лъчезар Богданов, анализатор в "Индъстри уоч": Очевидно е, че администрацията търси някакъв начин да прехвърли върху данъкоплатците усилието да декларират - т.е. да се установи какво е дължал човекът, преди да почине, какви доходи е получил. В почти всички казуси, в които фирми плащат на физически лица например, те дават справка в НАП и в крайна сметка администрацията има този масив от данни и буди известно недоумение защо трябва втори път да бъдат натоварвани гражданите.

По време на заседанието на Тристранния съвет днес финансовият министър Владислав Горанов се ангажира да прецизира предложението. Без сериозни дискусии социалните партньори се съгласиха от 2018-та данъчните декларации да се подават само в електронен вид, а за бизнеса това да става още от тази годината. Предвижда се още да получаваме 1 % данъчна отстъпка, ако получаваме доходите си по карта, а 80 процента от плащанията си правим безкасово.