Правителството, работодателите и синдикатите не постигнаха съгласие за трудовата миграция и трудовата мобилност. На днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, полемика предизвика допустимият процент работници, граждани на трети държави, за сметка на числеността на наетите по трудово правоотношение български граждани.

Синдикатите са против този процент да нараства от 10 на 35 процента за малките и средните предприятия и изразяват опасения от възможността за дискриминация на българските работници.

На днешното заседание правителството, работодателите и синдикатите разгледаха и Наредбата за електронни документи в трудовото досие на служителя.

По този въпрос работодателите не са съгласни да поемат разходите за устройствата за достъп до информационната система.