Бизнесът и синдикатите не подкрепиха предложенията на здравното министерство за промени в наредбата за ТЕЛК-овете. Те предвиждат нови правила за определяне на процента намалена работоспособност. Заложени са и мерки срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения. Единствено Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепи предложените промени.

Здравното министерство предлага при определянето на процента намалена работоспособност съпътстващите заболявания да се вземат предвид, ако 2 от заболяванията носят поне 50%. Идеята не получи подкрепа от синдикатите.

Валери Апостолов КТ "Подкрепа": Нашето предложение беше за поне 1 заболяване, с 50% намалена работоспособност или функционалност и към него да се добавят всички онези съпътстващи заболявания.
Ася Гонева - КНСБ: Бихме искали да получим анализа дали няма пък случай когато намалената оценка на вид и степен на увреждане не се дължи на мероприятията и лечението, което е прилагано на тези лица.

Повечето работодателки организации не подкрепиха предложените промени.

Васил Тодоров -БТПП: Това, което ни се предлага в момента е една частична стъпка изцяло неаргументирана. Без мотивация защо се предлага.
Ивелин Желязков - АИКБ: Няма реформа, няма и подкрепа.

КНСБ и част от работодателите поискаха нова система за оценка на уврежданията .

Кирил Ананиев - министър на здравеопазването: Ние считаме,че предлагаме един балансиран вариант, който представлява един преходен етап, до въвеждането на ICF системата.

Ананиев допълни, че промените предвиждат в решенията на ТЕЛК да се вписва кода по международната класификация на болестите. Така ще се избегне издаването на фалшиви документи.