Заседание на социалните партньори се провежда днес в Министерски съвет. Обсъждат се промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, проектите на Закона за професионалното образование и обучение, и Законът за доброволчеството.

Социалните партньори обсъждат три основни точки - професионалното обучение и образование, Наредбата за работното време и отпуските, както и Законът за доброволчеството.

Ключов аспект от разговорите е как да се въведе дуалното обучение, което се разглежда като панацея за големия проблем с липсата на професионални кадри на пазара на труда.

До март ще подготвят законодателни промени за дуалното обучение

До март ще подготвят законодателни промени за дуалното обучение

По-малко отпадащи ученици и по-малко отсъствия и закъснения има там, където е въведено дуалното обучение. Причината - работата учи учениците на дисцип...

Идеята на участниците в Тристранния съвет е ученици в 11 и 12 клас да започват обучения в различни фирми, и да бъдат назначавани на трудов договор, а работодателите да покриват осигуровките им. Предложението среща както подкрепа, така и противоречие с различни аргументи от страна на работодатели и синдикати.

Освен това, държавата предлага списък с 29 защитени професии, в които има най-голяма липса на кадри.