Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес.

Ще бъдат обсъдени проектите на Закон за изменение и допълнение на Закона на професионалното образование и обучение, проект за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, както и проект на Закон за доброволчеството.