Кандидат-разказвачите ще бъдат обучени като екскурзоводи. Целта е да привлекат туристи в малките населени места с информация за малко познати забележителности, местни обичаи, легенди и предания. Проектът е на сдружение „На фокус" с партньори общините в Благоевградска област.

Според туроператори от Благоевградска област местни разказвачи на истории, ще привлекат повече туристи,като с интересни разкази представят малко посещавани забележителности в региона.

Янислава Вангелова - председател на сдружение „На фокус" - Искаш да видиш чул си, че в някоя църква има някои хубави неща в нея може да видиш интересни по-различни от останалите и търсиш бабата с ключа, който да отключи, тя ще ти разкаже освен за църквата, тя ще ти разкаже и за много други неща покрай нея.

Гидове на любопитните истории,свързани с местните обичаи, легенди и предания могат да са магазинери, лекари, свещеници, дори и кметовете в малките населени места.

Янислава Вангелова - председател на сдружение „На фокус" - Като отидеш примерно в Разлог да ти говорят с диалекта да ти обяснява неща, които иначе в един интернет сайт не може да намериш.

Разказвачите на истории ще бъдат обучени как се изработват туристически маршрути, които ще се представят в специална интернет-платформа достъпна за туроператорски фирми.