50 свободни места от месеци не могат да бъдат запълнени. Кандидатите трябва да са под 28 години и да имат поне средно образование, да са 1.75 м, под 85 кг. Мая Димитрова и Огнян Колчаков посетиха елитното гвардейско поделение в столицата.