Литературно предизвикателство, насочено към младите хора отправя писателят Александър Шпатов, определян като един от най-обещаващите нови български творци. Какво означава "градски разкази" и защо според него Елин Пелин и Йордан Йовков биха написали други истории, ако бяха наши съвременници?