Кампания за спасяването на кораба "Радецки" организират няколко неправителствени организации. Корабът-музей се нуждае от средства, за да премине технически преглед, който е задължителен на всеки 5 години.

Русе

Божин Божинов, капитан на парахода: Корабът "Радецки" е вече на 70 години.

"Радецки"е единственият плаващ кораб-музей в Европа. На всеки пет години обаче той се среща с един и същ проблем - липсата на средства за технически преглед.

Александър Николов, председател на Сдружение "Енергийно бъдеще за България": За да продължи плаването на кораба, са необходими едни средства, немалко средства, по предварителни разчети от порядъка на 250 000 лева.

"Радецки" плува гордо не само в стихотворенията, учени наизуст. Ученици от цялата страна стигат до Козлодуйския бряг, за да си припомнят историята.

Божин Божинов, капитан на парахода: Децата на България го искат. Тук са съхранени националния дух на българина, традициите и спомена за нашата славна история.

Дарителската акция е вече факт. Но отвъд молбата към всички граждани, прозира още един призив и той е към държавата - националните институции да започнат да се грижат за кораба-музей.

Боян Ботьов, председател на Фондация "Христо Ботев": Да няма горчивото усещане в обществото, че тези институции нямат адекватно отношение към културните паметници на България.

И опазването на историята да не виси на косъм на всеки 5-години.

Дарителската акция ще продължи до 3-ти март.


ДСК Банк ЕАД

ЦЧБ, гр. София, ул. „Московска” № 19

IBAN: BG23STSA93000024648152

BIC: STSABGSF, Сдружение „Енергийно бъдеще за България”