Само за две седмици, трима от чакащите за белодробна трансплантация са починали. У нас такива операции не се правят. Европейските клиники отказват да трансплантират бял дроб на български пациенти. Затова здравното министерство ще кани лекари от чужбина да оперират нуждаещите се в България и да обучават колегите си.

Илияна е сред 15-те български пациенти, които се нуждаят от трансплантация на бял дроб. Тя е в листата на чакащите от март тази година.

Илияна Христова: За мен това е само една формалност, защото в България не се извършват подобни трансплантации и трябва да се търси болница в чужбина.
д-р Михаил Христов - директор на ИАТ: "Това са единствените болни в листата на чакащите в България, които в момента нямат шанс да бъдат трансплантирани.

Причината - през май миналата година договорът с клиниката във Виена, в която са извършени 7 белодробни трансплантации на българи, е прекратен. А опитите на здравните власти да намерят друга в рамките на "Евротрансплант" са неуспешни.

д-р Михаил Христов - директор на ИАТ: "Германските власти ни обясниха, че държавите, които са асоциирани членки към 'Евротрансплант", тоест не са с правата на членките учредителки, няма да бъдат трансплантирани. Говоря само за белодробна трансплантация."

Затова здравното министерство ще сключи споразумение с клиники от чужбина, които при необходимост да изпращат екипи за белодробни трансплантации у нас.

д-р Михаил Христов - директор на ИАТ: Когато ние намерим донор, когато той съвпада с чакащи - тогава те идват за 2 часа със самолет.

Гергана Христова - майка на Илияна: Много ми се иска да се случи, защото нямаме друг шанс.
Илияна Христова: Единствения вариант аз виждам да стана чужд гражданин и да ме трансплантират като чужд гражданин.

Болниците "Лозенец" и "Света Екатерина" са базите, в които може да се извършват белодробни трансплантации у нас. Шестима лекари от "Света Екатерина" са били на обучение по темата в чужди клиники.

проф. Димитър Петков - завеждащ "Кардиохириргуя", УМБАЛ "Света Екатерина": 3 седмици е период крайно недостатъчен. тъй като ние успяхме да видим само една белодробна трансплантация и то частично. Не успяхме да видим целия обем на дейността, което е изключително важно.
проф. Генчо Начев - директор на УМБАЛ 'Света Екатерина": Готовност техническа за извършване на тази трансплантация имаме. Още повече, че тя не е нещо особено.

Болницата има нужда от белодробен специалист, който да следи пациентите след трансплантацията, обясни професор Начев. Очаква се следващата седмица у нас на преговори да пристигнат лекари от трансплантационни центрове в Германия и Турция.