След убийството в Пловдив премиерът поиска текстовете в Наказателния кодекс, касаещи неизбежната отбрана, да бъдат прецизирани. От ВМРО са готови с конкретни предложения. Вчера обаче, главният прокурор и председателя на Върховния касационен съд обявиха, че изменения не са необходими. Темата коментираха в студиото на "Още от деня" Ангел Джамбазки, евродепутат и зам.-председател на ВМРО и Николай Хаджигенов - адвокат.

Ангел Джамбазки, евродепутат, зам.-председател на ВМРО: Съвсем очевидно е, че в нормативната уредба има празнини и неясноти, които позволяват разнопосочни тълкувания, позволяват противоречива съдебна практика, в една и съща правна норма има текстове, които могат да се тълкуват последователно или не в различни посоки и това се случва. От наша гледна точка, са правени няколко предложения, но в миналото НС не се стигна до тяхното гледане, заради оставката на правителството и новите избори. В държавата има разделение на властите, уважавайки мнението на магистрати и на хора, които това работят и са професионалисти в тази област, но в края на краищата законодателството се приема от НС, а магистратите прилагат, ние следваме законите. Необходимите промени са в института на крайната необходимост на неизбежната отбрана, които са два последователни текста в Наказателния кодекс. Съвсем очевидно е, че има проблем, че съдилищата налагат последователно малки наказания. Третото важно нещо е либерализацията на действащата нормативна уредба по отношение на придобиване, носене, използване на оръжие за самоотбрана.

Николай Хаджигенов - адвокат: Практиката на съдилищата, включително на Върховния съд, е относително константна. Правото не е възможно да предвиди и да възпроизведе в някакъв нормативен акт всяка една възможна житейска ситуация. Затова обаче, има съдилища и аз доста отдавна критикувам практиката им. Те често допускат грешки като тези грешки не се дължат обаче се дължат не на кривата нормативна уредба, както твърдят патриотите, защото тя не е никак лоша. Това се дължи на липсата на оръжейни познания и оръжейна култура в съдилищата и в прокуратурата. По света това се компенсира с обучение, а у нас не са чували за такова нещо по делата. По тях назначават вещи лица, които реално решават казусите, конкретно за неизбежната отбрана, конкретно свързани с огнестрелни оръжия. В последствие излизат някакви присъди, които не винаги са достатъчно адекватни. Но това не прави нормативната уредба лоша и това категорично няма нужда от промяна.