Депутатите решиха да бъде проведено тържествено заседание на Народното събрание на 16 април във Велико Търново по повод 140 г от приемането на Търновската конституция. Оригиналът на конституцията ще бъде показан в парламента в деня на отворените врати на парламента на 10 феруари.

Цвета Караянчева - председател на НС: Надявам се духът на учредителите да започне да витае от днес в тази зала и да продължи в сградата на учредителното събрание на 16 април. Нека да бъдем конструктивни. Нека да спорим, така както те са спорили, защото там дебатите са били изключително емоционални. Имало е напускане на залата, имало е размяна на плесници. Но въпреки всичко - това не е пречело на 16-ти април да бъде приет един документ, който както казах преди малко, е един от най-прогресивните закони приети в Европа.