Главният прокурор Сотир Цацаров излезе с позиция в отговор на отвореното писмо на председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, в което се настояваше за проверка на обиските на адвокатски кантори в София от края на декември.

Главният прокурор подкрепя становището в писмото, че трябва да се спазват разпоредбите от Закона за адвокатурата и да се гарантира на всеки адвокат свободно да упражнява професията си.

В същото време обаче посочва, че тези разпоредби не създават имунитет срещу наказателно преследване за престъпления, извършени от адвокати.

Според Сотир Цацаров, колкото е недопустимо да се нарушават професионалните права на адвокатите, толкова е недопустимо и професионалните кантори да се използват за съхраняване на документи на други лица, с цел укриването им от разследващите органи.

Адвокати готвят протест заради обиски в кантори

Адвокати готвят протест заради обиски в кантори

Адвокати от цялата страна планират да излязат на протест, ако не бъдат назначени проверки на обиските на адвокатски кантори в София от края на декемвр...