Центровете за бежанци в страната са почти празни. Това показват данните на Държавната агенция за бежанците. Сериозен спад е отчетен и при подадените молби за закрила.

Обстановката в цялата страна е изключително спокойна и е несравнима с тази през 2015-а и 2016 -а година. Тук в Овча купел прави впечатление, че дори охраната е доста по-малко. Знаете през 2016 - а имаше протести на хората от квартала заради проблеми с бежанците. Знаков обаче остана бунта в Харманли заради наложена карантина.

Властите отчитат към момента нулев миграционен натиск по границата. Най-много настанени бежанци има в София и Харманли.
Данните на агенцията за бежанците показват още, че от началото на годината входящите трансфери по Дъблинския регламент са 69, а изходящите 31. Ситуацията миналата година в цифри обаче изглежда по-различно. У нас са пристигнали 417 души, а изведените са 148.

В момента в теририториалните поделения на Агенцията за бежанците са настанени 577 души. Това е точно 11 процента от капацитета за настаняване. Търсещите закрила са предимно от Ирак, Сирия, Афганистан и Пакистан. В София и Харманли има най-много настанени лица.

Димитър Киров, Държавна агенция за бежанците: Информацията, която ние имаме за последната седмица, е нулев миграционен натиск по границата.


От началото на годината общо 1439 души са потърсили закрила. Отказ са получили близо 400 от тях.

Димитър Киров, Държавна агенция за бежанците: В края на 2014 г. подадените молби за закрила са 11 080 до този момента агенцията е приемала до 1000 - 1300 търсещи закрила чужденци. Сами разбирате, че разликата е драстична почти 10 пъти отгоре.

За повечето, получили статут, пътуването приключва в страните от Западна Европа. Въпреки програмите за интеграция и курсовете по български език малко от тях остават в България.

Димитър Киров, Държавна агенция за бежанците: Ако бъде постановен статут на бежанец или хуманитарен статут изборът е техен дали ще останат на територията на България или ще предприемат пътуване към друга държава членка. Останалите с постановен отказ от международна закрила подлежат на връщане в държавите им по произход.

Капацитетът за настаняване в страната е общо 5 190 души.

От началото на годината няма регистрирани инциденти. Служителите при настаняване на чужденците взимат предвид пол, раса и религия,за да не се стига до сблъсъци.

Чужденците, които получават статут на бежанец могат да пътуват на територията на ЕС. Тези, които получават хуманитарен такъв трябва да кандидатстват за виза за държавата, в която искат да отидат. Ако производството на закрила не е приключило в рамките на три месеца, чужденците имат право на достъп до пазара на труда в България.