Приключиха част от проектите за трудова заетост на пациентите на Центъра за психично здраве в Русе. И тези болни, които иначе трудно си намират работа, вече няма да получават заплати. За да им осигурят по-добро бъдеще, от ръководството на центъра са кандидатствали за създаване на Социално предприятие, в което ще получат препитание 50 души.

Русе

До края на миналата година 31 пациенти на Центъра за психично здраве в Русе са били на трудов договор в работилниците на лечебното заведение. Един от проектите обаче вече е приключил, а други три ще завършат в следващите няколко месеца. И хората вече няма да разчитат на заплати и осигуровки от тук.

Диана Братоева
„Чувствам се много добре тука покрай лекарите, ако се влошим, ни поемат. Полезна се чувствам. Иначе в къщи с нашите проблеми, с нашите мъки задълбаваме, става още по-лошо.”

Повечето от тези хора отдавна са включени в трудовата терапия в шивашкия цех и арт работилницата, но заради ред законови пречки психиатричният център не може да ги наеме на работа. Ако не са проектите, те получават минимални възнаграждения, колкото да покрият разходите си за път. А навън трудно си намират работа.

Велислава Христова
„В момента, в който разбраха, че съм със заболяване, и ме пратиха на борсата. Самите ръководители не искат, страх ги е да работят с хора с ТЕЛК-ове.”

Затова ръководството на психиатричното заведение се надява предложението им за Социално предприятие, с което вече за трети път кандидатстват, този път да бъде одобрено.

д-р Теменужка Матева – управител на Центъра за психично здраве
„Предимствата са много – много трудно хората, които работят перфектно тук, могат да издържат в шивашки фирми - има норма, има допълнителни изисквания, които тяхната болест не разрешава те да се справят.”

От центъра се надяват, че продавайки продукцията си според всички правила на пазара на труда, ще успеят да реализират печалба и след края на проекта Социалното предприятие ще може да се самоиздържа, а хората с психични болести да останат на постоянна работа.