Правителството отпусна доплнително 9 млн. лв. на Централната избирателна комисия за осигуряване на машинното гласуване на предстоящите на 26 май избори за Европейски парламент.

С тях ще се покрият допълнителни разходи за ЦИК за осигуряване на машинното гласуване на изборите.

То трябва да се проведе в поне 3000 избирателни секции, съгласно преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., машинното гласуване да се произведе в най-малко 3 000 избирателни секции.

ЦИК избра „Сиела Норма“ АД за изпълнител на обществената поръчка за наемане на 3000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване. Фирмата ще осигури и логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната, обучение на персонал за работа с тях.