Днес е Велика сряда - денят на Тайната вечеря на Божия син с апостолите и предателството на Юда.

На този ден Юда отива при юдейските първенци и се уговаря с тях да предаде Учителя си за тридесет сребърника. Денят е свързан и с покаянието на блудницата, която се превръща в най-преданата последователка на Спасителя.