Председателят на вътрешната комисия Цветан Цветанов и румънският му колега Дорел Къпрар се обединиха около позицията, че не е справедливо България и Румъния все още да не са членове на Шенген, макар да са изпълнили всички изисквания. Дорел Къпрар, който ръководи мега-комисията по отбрана, обществен ред и национална сигурност в румънския парламент е на работно посещение заедно с делегация у нас по покана на българския си колега.

Цветан Цветанов, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред: Дадохме оценка и за несправедливостта, която има към момента към България и към Румъния във връзка с влизането в Шенгенското пространство, защото и Румъния, и България са покрили изискванията за влизане в Шенгенското пространство.

Дорел Къпрар, председател на Комисията по отбрана, обществен ред и национална сигурност на румънския парламент: Заедно, ако издигнем единен глас пред силните в Европейския съюз, бихме могли да постигнем много повече. И мога да кажа, че ние, комисиите по вътрешен ред и отбрана вече вървим по една права линия, за да осъществим всичко, което сме си поставили за цел.