Обикновените хора на Тутракан даряват средства, за да поддържат и модернизират болницата си. Последното дарение от 35 хиляди лева е за отделението за анестезиология и интензивно лечение.

Тутракан

Дарителските акции на тутраканци са от години. Досега са основно обновени четири отделения.

Д-р Стоянка Димова – началник на Отделение за анестезиология и интензивно лечение: „5 хиляди лева. Основният ни дарител е Общината, Общински съвет. И останалите средства до 35 хиляди лева са намерени благодарение на всички фирми, кооперации, обикновени хора."

Специализациите на трима млади лекари са поети от болницата. Предстои и увеличение на заплатите им, съобщи управителят д-р Недка Цветкова. Но не само това е стимул...

Д-р Павел Ангелов: „В тая малка болница са концентрирани много ценни кадри в национален аспект. Също така е оборудвана малката болница с много добра апаратура. Това ни позволява да практикуваме една медицина на световно ниво.“

Тутраканската болница досега не е била сред обсъжданите за закриване и защитава високото си второ ниво.