Представители на коренното население от Южна Америка, Конго и Индонезия се включиха в инициативите около Срещата за климата в Париж, като отправиха посланието си за защита на майката Природа с плаване по Сена.