Хора, работили в строителна фирма, изградила десетки пътища в Родопите, не могат да си получат заплатите. Не им е съобщено защо това се случва. "Виастройинжернеринг 2015" задлъжнява и към други фирми и от тогава няма разрешение на техния проблем.

Две години 300 души си търсят парите.

Атанас Станков - бивш технически ръководител: Останахме без неизплатени трудови възнаграждения, заплати.
Асен Карамител: Изритаха ни като кучета.
Атанас Станков - бивш технически ръководител: Аз лично имам да получавам 10 хиляди и 500 лева фонд работна заплата всеки различно, между 6 и 8 заплати, аз самия имам да получавам 8 заплати, имам решение от съда.

Тези хора са работили в строителна фирма, изградила десетки пътища в Родопите - „Виастройинженеринг 2015“. Без да разберат как и защо, фирмата спира да плаща заплати през 2015-та година. Задлъжнява и към други фирми.И от тогава няма разрешение на техния проблем.

Атанас Станков - бивш технически ръководител: Отникъде нищо, просто глас в пустиня.

Хората са уведомили всички контролни органи.

Атанас Станков, бивш технически ръководител: Много от нас имаме съдебни решения, тъй като си търсихме правата по съдебен ред разчитахме на справедливостта в България.

По думите на тогавашния управител на „Виастройинженеринг“ Албен Родопманов фирмата наистина е затънала в задължения, но е можела да бъде спасена.

Албен Родопманов - бивш управител на „Виастройинженеринг“ 2015: Решават да обявяват фирмата в несъстоятелност въпреки че фирмата е имала потенциал това не мога аз да го ... разбирате ли. Съжалявам, че се е случило, на мен също ми е болно крайна сметка съм приключил дейността в тази фирма всичките й пасиви и активи са взети там от нов собственик и то си е по закон има си правила.

Така фирмата се разпродава. Чрез банков търг. Активите купува „Иса 2000“. Свързахме се с тях и получихме следния отговор - че не са собственици на „Виастройинженеринг“ и като такива нямат нито задължението, нито каквито и да е други ангажименти към работниците на това дружество. Според тях „Виастройинженеринг“ е стигнала до фалит, заради големите банкови заеми, срещу които е била заложена.

Албен Родопманов - бивш управител на „Виастройинженеринг“ 2015: Банката отказа да направи финансиране, решиха, че няма смисъл и се пристъпи към продажба на активите.

Макар да няма правното задължение, собственикът на „Иса 2000“ Юлиян Инджов обаче обещава, устно, да плати старите заплати - твърдят работниците.

Георги Узунов: Това обещание до Коледа да се случи на 2015-а година и нищо такова не се случи.

Ето така, по класически модел - машините, кариерите и всички активи на „Виастройинженеринг“ се продават. А ненужното, задълженията - потъват. Потърпевши остават работниците.

Георги Узунов: Всичко се прибра по един много разбойнически начин.
Петър Чакъров: Край, ето имам само един изпълнителен лист и... не знам към кого да се обърна за това нещо.

Че няма какво да се вземе от „Виастройинженеринг“ потвърждава и синдикът на дружеството Димитър Банков.

Димитър Банков - синдик: Свръх безобразие. Като наличност няма една стотинка така че всичко е подготвено много професионално за да не се случи нищо.

По думите на синдика архивът е изчезнал. А от март тази година и процедурата по несъстоятелност е прекратена, поради липса на средства.Така 300 души остават в задънена улица.

Вашите сигнали очакваме на електронната поща на сутрешния блок start@bnt.bg, както и на пощата на Илина Бисерова - ibiserova@bnt.bg