Защитава ли законът условията ни на труд? Към кого да се обърнем, когато изпаднем в ситуация с некоректен работодател? Вижте отговорите на експерта в трудовото право Венцислава Мирчева.

Добре е хората да знаят, че забавянето или частичното плащане е знак за затруднение на работодателя и трябва вече да решат какво да правят, предупреди Мирчева.

Венцислава Мирчева, експерт по трудово право: При спиране на плащане служителят първо трябва да се обърне към компетентен орган - Главна инспекция по труда. Колкото по-бързо се обърне, толкова по-добре, без да чака да минат месеци. Докато чакат хората, състоянието на работодателя не се подобрява и се натрупват повече неплатени заплати.

В Кодекса на труда съществува възможност, според която можем да се "самосъкратим". През последните една-две години се забелязва тенденция на прилагане на тази възможност, оказа още Мирчева.

Венцислава Мирчева, експерт по трудово право: Това е член 327, алинея 1.2, която дава възможност служителят да подаде заявление до работодателя за прекратяване на трудовия договор заради забавяно плащане на заплата. Прекратяването на договора е без предизвестие и се счита от момента на получаване на заявлението от работодателя. В тези случаи работодателят дължи обезщетение. Когато договорът не е срочен, обезщетението е в размер на една заплата, когато е срочен е в зависимост от срока.
Вижте повече за кампанията "Твоите права"