Компенсацията, която ни дължи една авиокомпанията при проблеми с полета, е лична и никой няма да ни обещети доброволно, ако не сме пуснали жалба. В рубриката на Илина Бисерова "Твоите права" вижте част от историите на хора, които са ощетени от авиокомпаниите и разговор с Игнат Арсенов от Европейския потребителски център, който заяви, че има двоен ръст на жалбите към авиокомпаниите пред последната година, който се дължи на увеличение на полетите и информираността на хората.

Игнат Арсенов уточни, че във всички случаи в ЕС имаме определени права.

Ако полетът е отменен, имаме право на обезщетение в зависимост от разстоянието. Компанията трябва да предложи избор - дали да пътува човек и да получи компенсация в 7-дневен срок или да продължим с друг полет, което да е безплатно. Парично обезщетение се дължи и при закъснение само над 3 часа.

При случаи извън контрола на авиокомпанията като лошо време, тя не дължи допълнително, но хората имат допълнителни права като безплатна храна, напитки, транспорт, хотел и т.н.