Държавата няма механизъм да застави собствениците да реставрират старите сгради, които са паметници на културата