Японски учени идентифицираха два нови вида орхидеи на остров Окинава, съобщи ЮПИ. Учените ги кръстиха Gastrodia nipponicoides и Gastrodia okinawensis.

Те принадлежат към т.нар. микохетеротрофни видове, които си набавят нужните им хранителни вещества от гъби гостоприемници и не се нуждаят от фотосинтеза. Микохетеротрофните видове виреят единствено в изключително плодородни горски почви, в които за тях има изобилие от хранителни вещества. Появяват се над земната повърхност, когато цъфтят. Поради тази причина малките растения, водещи паразитен начин на живот, се откриват трудно. Ето защо много видове остават некласифицирани.

Двата непознати досега на учените вида са от семейство Orchidaceae и са свързани с вида Gastrodia nipponica. Малките различия във венчелистчетата и в орган, който смесва женската (плодника) и мъжката част (тичинките) от растението, позволили на учените да ги различат.

Миналата година гористата местност Янбару, където бяха открити двата нови вида орхидеи, бе обявена за национален парк Янбару и срещащите се там видове получиха закрила.