България беше домакин на учение по противодействие на разпространението на оръжия за масово унищожение в периода от 2 до 4 април. Във фокуса на учението са били предизвикателствата, свързани с незаконния трафик на химични, биологични, радиоактивни и ядрени вещества и материали.

© Архив/БГНЕС

Учението е в рамките на Инициативата за защита от разпространението на оръжия за масово унищожение и е организирано под ръководството на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), съвместно с Агенцията за намаляване на заплахите на САЩ и Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ.

В инициативата се включиха и представители на Албания, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Хърватия, Грузия, Италия, Косово, Северна Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия и Украйна.

Ежегодно в различните страни се провеждат учения, насочени към отделни аспекти на противодействието на разпространението на оръжия за масово унищожение.

От 2003 г. представители на български ведомства, включително и ДАНС, участват активно в учения и други мероприятия, организирани по линия на инициативата.