Като контрапункт на лошите резултати от изследването са новините за програмите и обучението в иновативните училища. Те вече имат свое лого. Негов автор е единадесетокласник от Математическата гимназия в Пловдив Слави Калоферов. В конкурса, организиран от Министерството на образованието, се включиха 89 учители и ученици от цялата страна, които дадоха 107 предложения.

Пловдив

Проектът представен от Слави е "хибрид" между традиционния вариант на книга и вид компютърна мрежа, която я свързва със старите и нови технологии използвани от хората:

Слави Калоферов: Аз реших технология да използвам в смисъл в логото да сложа и така горе долу се роди идеята да бъде комбинация.

Това не е първа награда за Слави, в началото на годината е спечелил и конкурс за компютърен колаж в Бургас. Неговите постижения освен, че се дължат на личните му качества, са продукт и на реалната конкуренция със съучениците му в Математическата гимназия в Пловдив:

Румен Манолов - преподавател: Аз се радвам, че Слави спечели, но както беше Слави, можеха да спечелят и други ученици. В този конкурс участват 10 наши ученика от по-горните класове- 11-ти и 12-ти клас, основно от неговия клас, осем човека бяха.

Учениците от тези паралеки се подготвят за професията компютърен график, затова трябва освен да решават алгоритми да могат да рисуват и да създават скулптури:

- ученик: Не е нито художник, нито математик по-скоро като компютърен график се чувствам, защото все пак това искам и да правя . Лично на мен ми се иска да остана в България да работя пък наистина, все пак желанието според мен е основното.

Слави е сигурен, че ще продължи да учи същата специалност след като завърши средното си образование и е вдъхновен, и насърчен да се бори за други награди и да печели не толкова известност, а да измерва постиженията си спрямо другите.