Ученици от Природо-математическата гимназия „Емануил Иванов" в Кюстендил си направиха читателски клуб. В него те обсъждат, както книгите от задължителната програма по литература, така и тези, които четат в свободното си време. На срещите, учениците обсъждат и проблемите на образованието у нас.

Кюстендил

Идеята за създаване на читателския клуб е на три момичета от 10 класа. Ражда се спонтанно, но бързо набира популярност и в момента в клуба по четене членуват 15 ученици. Срещите им са редовни и изпълнени с интересни разговори.

София Василева - 10 клас: Обединява ни любовта към четенето и че намираме ползите от него и не го смятаме за нещо скучно, което ни налагат от училище, а ни харесва.

Ани Ковачева печели първа награда на състезание по речи и дебати. Представя реч на тема „Функционалната неграмотност сред младите хора" след дълго обсъждане с нейните приятели от клуба по четене.

Ани Ковачева - 10 клас: Това е изключително голям проблем не само за младите хора, но и за възрастните. Един човек, който е функционално неграмотен не може да работи върху своето развитие или развитието на обществото.

За всеки един от тях ползата от извънкласно занимание като клуба по четене е голяма - стимулира мозъка, намалява стреса, развива паметта, разширява речниковия запас.