По време на пролетната ваканция ученици от столични училища се срещнаха с крачещия робот "Голямата стъпка". Той е рожба на Института по роботика към БАН, патентован е, и най- голямото му достойнство е, че може да преодолява препятствия и дори да изкачва стълби. "Голямата стъпка " помага на деца със затруднения в обучението, а на по-големите ученици- да програмират.

Роботът "Голямата стъпка" е създаден преди около две години от Института по роботика чрез 3D технология на принтиране. Както става ясно от името му, той може да се придвижва като крачи, може и да преодолява препятствия.

доц. Иван Чавдаров, създател на "Голямата стъпка": Може за изкачва дори и стълбища, което е една сложна задача дори за големи, истински роботи, доста по-сложни от него.

"Голямата стъпка " има иновативна конструкция - изработен е от изключително малко механични елементи и има само два двигателя, чрез които се придвижва напред-назад и завива около оста си. Интересни са приложенията му - той е създаден за деца с обучителни трудности. Чрез неговите движения учителят им обяснява кое е ляво, дясно, горе или долу.

проф. Анна Лекова, ръководител секция "Интерактивна роботика": Той е асистиращ на педагога и чрез него може да се повишат двигателните и социални умения на децата.

"Голямата стъпка" има още едно приложение: Ученици от 10 до 12 клас се обучават чрез него как да програмират роботи. Днес деца от столични училища имаха възможност сами да управляват с компютър " Голямата стъпка.

Ния, 38 ОУ: Може по различни начини да се движи, малък и компактен и изглежда много интересно.
Рангел, 38 ОУ: Аз смятам, че това е нов начин, по който може да се изрази технологията и смятам, че това ще бъде много нужно в бъдещето.

Освен, че е свързан с образованието роботът има приложение и в индустрията. Той може да преминава през труднодостъпни терени по време на спасителни акции.