Ученици от Професионалната гимназия по дървообработване във Варна трупат опит в частни фирми чрез дуалната форма на обучение. Младежите работят в производствените бази на мебелни дружества, като освен стаж в реална среда, сключват трудови договори и получават заплата.

Варна

17 младежи от Професионалната гимназия по дървообработване участват в проекта за дуална форма на обучение, като работят в производството на частни фирми. Един от тях е Николай Стоянов.

Николай Стоянов – ученик в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Н. Хайтов“ - Варна:
Влязох в училището, хареса ми как се държат с мен учителите, и тук във фирмата, и лека-полека започваме да наблягаме на дървообработването“.

Предимствата пред учениците са много, когато са преминали такъв тип форма на обучение, споделят преподавателите, които наблюдават работата на бъдещите специалисти.

Мирчо Данеков – учител в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Н. Хайтов“ - Варна: Запознават се с машините в практическа обстановка и когато завършат те са подготвени директно да почнат работа. Могат спокойно да ги назначат, без да се налага нещо допълнително да се обучават.

В мебелната фабрика, както във всички браншове, работодателите също срещат проблем с намирането на качествени специалисти. Именно за това се насочват и към проекта за дуално обучение.

Николай Загоров – изп. директор на мебелна фабрика:
Това е едно от направленията тези деца, защото това са наши деца, да попаднат в една обстановка, да видят за какво става въпрос и сами да преценят и да изберат къде да отидат.

Мебелното производство е първата специалност, по която миналата година беше въведена пилотно дуалната система за обучение във Варна. Тази година вече 12 частни фирми подкрепят проекта и осигуряват работа на учениците от Професионалната гимназия по дървообработване.