Доброволци от Варна се обучават по проект на общинската дирекция „Превенции“ и Окръжния съд във Варна. Те ще запознават децата с най-често срещаните случаи на противозаконни прояви, които извършват техните връстници, както и предвидените в закона наказания.

Варна

Целта е доброволците да обяснят на своите връстници как да предпазят себе си и околните от рискове, свързани с подобни престъпления.

Марин Маринов, председател на Окръжен съд-Варна:
„Знаете, че децата макар да са открити към всякакви промени, те по често приемат разговори със своите връстници. Ето защо техните техните обучени връстници, техните съученици са най-добрия посланик на всичко добро, което искаме да кажем, към всичко това, на което искаме да ги научим в началото на техния съзнателен и социален живот.“

Акценти в пилотният проект са разговорите за престъпленията извършени от деца и къде трябва да има по-строг контрола, в училище или у дома.

Марин Маринов, председател на Окръжен съд-Варна:
”За последните три месеца, въпреки активната ни работа на Окръжен съд-Варна се налага в три случая да взема мярка за неотклонение “задържане под стража” за лица, ненавършили пълнолетие, което е индикация, че се вършат тежки закононарушения от деца в тази възраст, което трябва да ни мотивира още повече да работим.”

Освен по проекта, в който връстници учат връстници, съдът работи и по още няколко, насочени към повишаване на правната култура на учениците и студентите във Варна. Те са обединени под мотото ”Младите и правосъдието”.