Причината е липсата на достатъчно класни стаи, в които да се поберат всички деца. До два месеца трябва да започне изграждането на допълнителна сграда към училището.

Рибново, Гърмен Осиково, Гърмен

В училището в село Рибново се обучават над 460 деца само в 16 класни стаи, а са необходими повече от 38, за да учат децата на една смяна. Директорът от няколко години обособил всички свободни пространства, за да могат да се съберат учениците от различните класове.

Манчо Джуркин, директор на Средно училище „Йодан Йовков" - село Рибновo: В момента шест от класовете нямат класни стаи. Те се местят ту в салона за физическо възпитание, ту в компютърния кабинет.

Това e един от коридорите, които са приспособени като класни стаи. Тук се побират 20 деца и се провеждат учебни занятия.

Феим Османов, заместник директор: Като цяло не е лесно да бъдат проведени уроци в стаи, които не са създадени за това. Но ние правим максималното, за да протече един учебен процес в нашето училище. Не се нарушава учебният процес, спазваме изискванията на здравната инспекция.

Около 6 млн. лв. ще са необходими за изграждането на допълнителна сграда, в която да има модерни кабинети и класни стаи. Проектът е изготвен и включва обновяване и на сега съществуващото училище. Вече са осигурени 300 000 лв. за започване на изкупни работи.

Манчо Джуркин, директор на Средно училище „Йодан Йовков" - село Рибново: Ние нямаме много място. Мястото, с което разполагаме в двора на училището, зад училището е един голям баир. Над 10 000 кубически метра трябва да се изхвърли тази земя, за да се разшири. Това изключително много оскъпява проекта също.

Предстои да бъде ремонтирано и училището в село Осиково. В сградата там ще се провеждат учебни занимания, когато времето е лошо, за да не пътуват децата от селото до Рибново.