Отоплителните системи във варненските детски градини и училища са готови за работа и при зимни условия, съобщиха от Община Варна.

Сградата на Хуманитарната гимназия от тази година е газифицирана. В три детски градини са осигурени нови котли, като във Варна 35 от 51 детски градини и 27 от 45 училища са преминали на локално отопление с газьол. Останалите използват газ и електричество или са свързани към централна топлофикация. Като алтернатива при проблеми с основното отопление продължава поставянето на климатици в детските градини.

Нова хидроизолация на покрива е направена на две детски заведения. Актуализиран е планът за действие при пожар или бедствие, в общинските детски и учебни заведения са осигурени инструменти и материали за почистване на снега.