Училищата във Варна не са пригодени за достъп на деца с двигателни проблеми. Повечето имат само платформи до входа, които дават възможност да се стигне до първия етаж. Останалите части на сградите практически са недостъпни за деца в инвалидни колички.

Варна

Във Варна има 72 училища. Едва в три от тях има асансьори, с които децата с двигателни проблеми да се придвижат от един етаж на друг. Тези, които използват инвалидни колички, нямат никакъв шанс, ако искат да учат в друго училище.

Росица Сархачева
"Първо, че го няма свободният избор, и не смятам, че понеже едното училище е в Аспарухово, аз от моят квартал трябва да пътувам 10 километра например, животът ни е достатъчно труден, за да си го затрудняваме допълнително, и не е и редно и е дискриминативно."

В наредбите подробно е разписано какво трябва да има в една обществена сграда, за да бъде тя архитектурно достъпна. Условията са осигурени в близо половината учебни заведения според данни на общинската администрация.

Елисавета Савова, главен експерт "Приобщаващо образование" в община Варна
"Тези данни са събрани през 2017 година, които показват, че в 50 училища и детски градини има осигурена достъпна физическа и архитектурна среда."

Докато в три училища във Варна има асансьори, едва в 27 има външни рампи, което не ги прави архитектурно достъпни.

Росица Сархачева
"На добра воля, както е в нашето училище например на всеки етаж има тоалетна с тоалетна чиния, а това не прави тоалетната адаптирана, но тя е доволно тясна, не можеш да се завъртиш нито с проходилка, да се позиционираш да я ползваш, а ако си с инвалидна количка, е абсолютно невъзможно."

Предстои с европейски средства да бъдат модернизирани 7 училища във Варна. Това според експерти означава, че ще бъде подобрена и архитектурната среда, за да бъде достъпна за учениците с двигатени проблеми.