Учебни помагала за деца от ромски произход разработиха учителите от Основно училище „Свети Иван Рилски" във Варна. Там повечето първокласници не знаят български език и срещат затруднения с усвояването на уроците. Новите помагала ще бъдат включени в програмата през следващата учебна година.

Вече 20 години Галя Николова работи с подготвителните групи в училище "Иван Рилски". Казва, че децата трудно овладяват българския език и бавно се адаптират. Често нямат изградени навици за общуване и поведение.

Галя Николова-учител: Не знаеха 90% български език. И много често си помагаме - деца от голямата група помагат на децата от малка група. Ние също не разбираме какво ни казват, дали им е добре или зле, комуникацията е много трудна.. говорим много често със знаци.

Проблемът се задълбочава и поради честото отсъствие на децата от училище.

Галя Николова-учител: Ние ежедневно ходим и ги търсим по домовете! Разговаряме с близки, с роднини, със съседи, за да се върнат в училище. Даже, направо ще го кажа, купуваме им материали, за да могат да работят!.

Педагозите се надяват, че с новите учебни помагала децата по-бързо и лесно ще усвоят българския език и учебния материал.

Светла Илиева - учител: Тези дидактични материали подпомагат обогатяването на речника на децата. Имайки предвид, че те имат бедна представа за заобикалящия ги свят, поради бита и начина, по който живеят, това онагледяване ще забърза тяхното обучение и възпитание в училище.

Новите помагала са за деца до 3 клас. Те ще бъдат отпечатани безплатно от варненско издателство. Ако обучението с тях покаже добри резултати, педагозите ще търсят финансова подкрепа от Общината и от спонсори за преиздаването им.