Учителските заплати ще се увеличат с около 20 на сто от 1 януари 2019 година. Това съобщи днес просветният министър Красимир Вълчев. При възможност на държавния бюджет увеличението може да се случи още от началото на новата учебна година. До края на мандата на правителството се очаква учителските заплати да скочат двойно. Днес просветното министерство и учителските синдикати подписаха новия колективния трудов договор за следващите две години.

С повишението най-ниските заплати на учителите ще скочат от 760 на 920 лева. Старшите учители ще получават най-малко по 955 лева, а главните - 1005 лева.


Заместник- директорите ще се разписват срещу 1065 лева, а директорите на училища - срещу 1140 лева.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Тези възнаграждения са осигурени, вече въпрос на конкретика е откога ще бъдат увеличени, но най- късно от 1 януари 2019- та ние ще направим следващата крачка.

При възможност увеличението може да се случи още от началото на новата учебна година, нещо, за което настояваха синдикатите. Според министър Вълчев обаче това ще е е въпрос на допълнителни разговори и анализи на изпълнението на бюджет 2018.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Средствата за възнаграждение на учителите са 330 млн. повече спрямо всяка предходна година до достигането на двойното увеличение на възнагражденията. Приблизително с около 20 % ще могат да се увеличат възнагражденията с тези 330 млн. лева.


При пенсиониране учителите ще продължат да получават по десет и половина заплати, ако са работили 10 години в системата на образованието, а непедагогическите специалисти - по осем и половина. Остават и допълнителните плащания за 24 май, 15 септември и 1 ноември.

Постепенното увеличение на заплатите на учителите започна от миналата година. През септември 2017-та те нараснаха с 15 на сто, като в края на четиригодишния мандат трябва да се увеличат двойно. Една от целите е да се привлекат млади хора към професията. Сега те са едва 8 %, а през следващите 8 години предстои да се пенсионират около 40 хиляди български учители.