Въпреки прекрасните си природни дадености разложкото село Елешница все още не може да се утвърди като туристически център. В планинското населено място се надяват скоро първите малки хотелчета да станат реалност, а заради минералната вода да има и приходи.

Елешница, Разлог

Само на 16 километра от курорта Банско в полите между Рила, Пирин и Родопите на входа на разложкото село Елешница вниманието привлича уникалната местност „Света Варвара“. Тя е разположена на другия бряг на река Места, а от стара скала блика лековита минерална вода.

Сашо Мицин: „Има два минерални извора като единия е с дебит 18 литра в секунда. Изворна температура 36 градуса другия на света Варвара всъщност, където е, са 10 сондажа каптажа и извора, които са с общо дебит около 22 литра и 59 градуса.“

От кметството досега не са мислили как да използват природното богатство ,за да привличат туристи. Причината е, че за единият от изворите се водили съдебни дела, които приключили миналата есен.

Сашо Мицин: Така че сега вече имаме основание да си подобрим инфраструктурата и съответно при искане на разрешително за водоползване може да даваме като водата, която е с изворна температура 36 градуса е обособен водопровод до селото."

Работа за местните жители все още се намира, казват в Елешница - едни работят в малкото дърводелски цехове, други отглеждат животни, а и курортите Банско и Добринище са съвсем наблизо. Младите обаче бягат да работят по чужбина - предимно в Англия и Германия, признават в селото.