Университетската болница "Свети Георги" в Пловдив отпуска 20 стипендии за студентите от специалността "медицинска сестра". Срокът за подаване на документи е удължен до 2-ри октомври. Мярката се прилага за първи път от здравното заведение и цели да подкрепи медиците по време на обучението им, както и да привлече и задържи млади медицински специалисти.

Пловдив

За тази стипендия могат да кандидатстват студенти от висши училища от цялата страна. Болницата отпуска 10 стипендии за завършилите втори курс и още 10 след завършен 3-ти курс. На стипендиантите ще бъде предложен и труден договор след дипломирането им. 1100 медицински сестри работят в момента в болница "Свети Георги", която е най-голямата в страната и обслужва пациенти от цяла Южна България.