Университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив отпуска 20 стипендии за студентите от специалността „медицинска сестра“. Мярката се прилага за първи път от здравното заведение и цели да подкрепи медиците по време на обучението им, както и да привлече и задържи млади медицински специалисти. Документите на кандидатите от цялата страна се приемат до 5-и септември.

Пловдив

1 100 медицински сестри работят в момента в най- голямата болница в страната, която обслужва пациенти от цяла Южна България. Нуждата от нови попълнения обаче расте. В много от отделенията медицинските сестри са с голям опит, но и вече на възраст.

Ивелина Божинова, главна сестра в УМБАЛ „Св. Георги“: Границата им на застаряване напредва и е средно около 48 години.

Затова от болницата се опитват да решат проблема със стипендианска програма. В нея влизат студенти, завършили втори и трети курс с успех не по-малък от 4,50.

Ивелина Божинова, главна сестра в УМБАЛ „Св. Георги“: Имаме създадени стимули, ако имат успех от 4,50 до 5,50, 150-170 лева, а тези с успех над 5.50 - 200 лева.

С тази мярка болницата се опитва да реши проблема с непрекъснатата нужда от медицински специалисти. Защото освен стипендията, студентите ще имат и гарантирано работно място тук след завършването си. Идеята е младите ноповопостъпили сестри да облекчат работата и на сегашния екип.

Цветелина Атанасова, медицинска сестра: Почиваме, когато имаме възможност. Когато е натоварено, няма време за храна, покой, чак след края на работния ден.

Напрежението в работния ритъм виждат и пациентите.

Вълка Ненова, с. Куртово Конаре: От сутринта сестрите не са подвили крак, тичат напред-назад и трябва да обърнат внимание на лежащо болните и на новоприетите.

Ако от мярката има ефект, от болницата ще продължат стипендианската програма и следващата година.