Нова възможност за кариерно развитие се открива пред студентите в сферата на счетоводството, финансите и финансовия контрол. Университетът за национално и световно стопанство представи проект за тристранно сътрудничество с Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс и българските им колеги от ИДЕС. Като част от него партньорите разработват съвместна магистърска програма, която УНСС да предлага от следващата година. За нея разказва Петър Георгиев.

Идеята на програмата е студентите да черпят опит директно от водещи счетоводители, одитори и финансисти. Освен това, още в университета те ще могат да покрият голяма част от изпитите, които двата института изискват за придобиване на експертна квалификация. По този начин кандидатите не само ще се обучават по-бързо, но ще получат по-добра възможност за работа на международния пазар.

Проф. Стати Статев - ректор на Университета за национално и световно стопанство: "Направеното с ИДЕС по признаване на курсовете от нашите магистърски програми в програмата на ИДЕС сега го пренасяме и от двустранно сътрудничеството става тристранно и международно".
Мартин Мануци - директор по европейските въпроси на ICAEW: "Магистратурата ще се фокусира върху създаването на правилните професионалисти с правилните знания, умения и опит. По този начин ще ускорим развитието на българския пазар и ще увеличим обществения интерес към този сектор в България".
Мартин Мануци - директор по европейските въпроси на ICAEW: "Като работодатели ние търсим умни и амбициозни студенти, които се готвят за вълнуваща кариера в различни аспекти на счетоводството и финансите".

Партньорите искат да постигнат най-добрия баланс между теоретично и практическо обучение. Затова планират стажантски програми, както и лекции, водени от експерти от двата института. Според тях тази стратегия за кариерно развитие ще бъде пример за други български университети.

Бойко Костов - председател на ИДЕС: "Очакваме от тази магистърска програма да бъде на едно качествено ниво, по-високо от обичайното образование в магистърските програми".

Засега не е ясно каква ще бъде студентската такса за специалността. Обмисля се програмата да бъде преподавана основно на български, но да включва и два модула по бизнес английски.