Условията на труд в минерално-суровинния отрасъл се подобряват. Това стана ясно на събрание по случай Деня на миньора. Българската минно-геоложка камара представи данни, които потвърждават и значението на сектора за развитието на икономиката на страната.

Според доклада България е на трето място в Европа по добив на злато, четвърто по добив на мед и на пето място по добив на лигнитни въглища.

За 2017 година, и първите седем месеца на 2018 година, приходите от концесионни договори са в размер на 143 милиона лева. 71 милиона от тях са разпределени в общините, на чиято територия има концесия. Според експертите това значително подобрява стандарта на живот в тези райони.

Заплащането в сектора също се е увеличило - средната годишна заплата на заетите в него е 18 245 лв, което надвишава средната за страната.

Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Това е отрасълът, който дава приблизително 4 % от БВП на страната. Това е отрасълът, в който са заети пряко близо 24 000 български граждани и 120 000 са заети в дейности, свързани с минерално-суровинната индустрия.