Отборът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" спечели състезанието по медиация и преговори на Виенския център по международен търговски арбитраж. Нашият отбор се нареди сред отбори от цял свят, избрани след продължителна селекция.

Състезанието представлява симулация на медиационна сесия. Медиацията е способ за извънсъдебно решаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Медиацията е един от способите за извънсъдебно разрешаване на спорове наред с арбитраж.

За състезанието са били избрани 30 отбора, от които 20 са били преговарящи и 10 са били медиатори. Нашият отбор е играл като страна преговарящ по спор, който е бил предложен за решаване на Виенския арбитражен съд. Идеята е да бъде представена разликата между арбитражното производство и медиацията. Подготовката на отбора ни е отнела много месеци. Освен теоритическата част те са правили и практически симулации на сесии.