Съмнения за завишени стойности на уран и в питейната вода на Велинград. По разпореждане на здравната инспекция в Пазарджик водоизточниците са спрени. Извършва се повторен анализ на резултатите.

Три водоснабдителни зони във Велинградския регион са показали завишено съдържание на уран. Едната се намира край село Грашево, махала Мечо корито, другата е в село Пашово, а третата обхваща части от кварталите „Чепино" и „Лъжене" на Велинград.

Стойностите се движат от 1.5 до 2 пъти над нормата. Вече е разпоредено използването на проблемните водоизточници да бъде спряно, но засега само за Велинград е осигурено алтернативно снабдяване от друга помпена станция. На жителите на малките населените места в общината се препоръчва да не пият вода от чешмите.

Д-р Румен Атанасов - началник отдел „Държавен здравен контрол" - РЗИ Пазарджик: "Проблем за Велинград няма, проблемът обаче остава за останалите населени места, където трябва да бъдат търсени алтернативи, населението трябва да бъде уведомено, че водата не е годна за питейни нужди, иначе за всякакви други нужди те могат да ползват водата".
Още по темата Каква вода пием?