В Софийския университет "Св. Климент Охридски" днес в 9.00 часа започна устният изпит по журналистика, който се организира само един път за редовната кандидатстудентска изпитна сесия. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

Изпитът е под формата на събеседване на изпитните комисии с кандидат-студентите. За обективност на оценките и за съпоставимост на знанията на кандидатите се задават на всички едни и същи въпроси, които се определят от изпитната комисия в деня на изпита. За оформяне на общото представяне на кандидат-студента е допустимо комисиите да задават допълнителни, изясняващи въпроси към основните теми.

Комисиите ще оценяват общата култура на кандидатите и осведомеността им по актуални събития, комуникативните им умения и тяхната информираност и мотивация за журналистическата професия.

Ако кандидат-студентът представи свои авторски материали, комисиите могат да зададат въпроси, свързани с тях.
До устен изпит по журналистика се допускат кандидат-студентите, получили оценка на писмения изпит по журналистика не по-ниска от добър "3,50".

На 11 юни се състоя писменият изпит по журналистика в СУ, на който кандидат-студентите писаха по темата "Мечтата Европа".