Общият брой кандидат-студенти подали документи за редовната изпитна сесия на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" е 4790, което е с 420 повече от миналата година, съобщиха от учебното заведение. След първо класиране са записани 2204 първокурсници, което е 70% от местата за новата академична година. В сравнение с миналата година има ръст от 7% при приетите на първо класиране.

Пловдив

И през тази година най-голям процент заети места има в направленията от "Социални, стопански и правни науки" в редовна форма на обучение. Специалността "Право" – 96 процента, следвана от "Психология" – с 86 процента. При хуманитарните науки запълването на местата в "Теология" е – 100%, и в бакалавърските филологически специалности – 84,39%. Запълнени са местата и в "Изобразително изкуство" и "Музикално и танцово изкуство". Извън обявените записани нови студенти има и 142 първокурсници, които са избрали платено обучение.